List of yyjinxiu Contact Seller
Location Map

miast takich jak Pekin, Szanghaj i rozszerzone na dwa

W szczególno?ci Li Ning dla Juana 3880000000 przychodów w pierwszej po?owie tego roku, dó? 9,5%, zysk netto wyniós? 44 milionów yuanów, 84.9%; Pico wyniós? 1,61 miliarda juanów, dó? 28,5%, zysk netto spad? do 43,3%, tylko 240 mln juanów. Anta i 361 stopni, przychody ze sprzeda?y dwóch marek jest negative,-11.62% do 3.93 miliardów yuanów, odpowiednio, and-9.95% do 2.869 mld juanów.W porównaniu do obecnej sytuacji  buty asics sklep walczy w krajowych marek, ?wiatowej s?awy sportu marek takich jak adidas, Nike, w ci?gu ostatnich dwóch lat w dalszym ci?gu, "postawienie" marketingu "macki" z pierwszego rz?du miast takich jak Pekin, Szanghaj i rozszerzone na dwa

lub trzy linie i nawet na poziomie gminie miasta. Nike niedawno wydany rok finansowy 2011 wydajno?ci pokazuje, ?e rynki w Chinach, przychody ze sprzeda?y Nike 2.06 miliardów dolarów, wzrost o 18%, 22%, zyski ró?a; adidas plany ekspansji na rynku chiƄskim jest w pe?nym rozkwicie, odb?dzie si? w 2015 roku Chiny przechowuje w sumie asics onitsuka tiger sklep  2500 lat temu......Przestrzeni ?yciowej sprawny krajowych marek, s? wyciskane. "Chiny buty marki sieci dynamiczne" ostatniej nocy, specjalne step (krok specjalne sklepy) 2013 (2013 przechowuje) "na maraton okrzyki" zespó? lesbijki gry szko?y podstawowej grupy wst?pne ostatnia w radiofonii i

telewizji placu 1000 Grupa Studio wspania?ych inscenizacji, po cztery rundy PK, eksperymentu II ma?e, i eksperyment szko?y tej dziedzinie wygrywa, wraz z betel orzechów szko?y, Jimei II ma?e razem w?amali si? do tego miesi?ca 22 fina?y, rywalizuj? o ostatnio ca?kowitej mistrza.Podstawowe 16 szkó? w sumie 4 ciep?a ?ywo ostatniej nocy, Yanwu Temple, eksperymentalne szko?y podstawowej, gimnazjum, laboratorium konkurencyjne z dwóch ma?ych, Eksperymentalna obs?uga SMS dwa mniejsze z ponad 170.000 otrzyma?a nagrod? publiczno?ci za wsparcie.

Item #: 5
Price: FREE
Status: Available
Condition:
Number in stock: 5
Location: Naning, ME United States
Last update: 7 years ago
Visitors: 377
Contact Phone: 15278050679
Share: